Velkommen til Else Hus

Else Hus er en socialpædagogisk funderet enhed, der rummer mulighed for længerevarende ophold for beboere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg, behandling, m.v., og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Indenfor de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer tilrettelægges indsatsen i forhold til de beboernes individuelle behov, og der lægges vægt på at inddrage familierne/værger.