Studerende

Pædagogstuderende:

Vi er uddannelsessted for pædagogstuderende

Vi har én diplomuddannet praktikvejleder. Praktikforløbene planlægges i videst muligt omfang i en af de enheder, hvor vores praktikvejleder er ansat.